Месец: февруари 2019

УПИ в гр.Бургас. 6232 квадратни метра. Урбанизирана територия с начин на трайно ползване за складова база. Сграда от 57 квадратни метра като промишлена , сграда от 442 квадратни метра предназначена за търговия. Намира се в близост до Бриколаж. Отлична локация за търговия и други дейности. Цена: по договаряне.